saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 23 de maio de 2018

 

3.1 13046 (10/PNP-001110)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas e accións de recoñecemento para as empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017
 
O texto aprobao é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a impulsar medidas e accións de recoñecemento para aquelas empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP (Dual, Emprendemento, Innovación,...) pola súa contribución a unha mellor formación do alumnado galego, en especial dos máis novos”.
 
 
3.5 29964 (10/PNP-002203)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción dunha nova variante para Ribeira, entre a glorieta do final da autovía da Barbanza AG-11 e a estrada DP-7303
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Avanzar na tramitación dunha nova variante de Ribeira entre a glorieta do final da autovía do Barbanza AG-11 e a DP-7303, de modo que se poida definir o trazado e os terreos necesarios e se asegure a futura execución das obras.
 
2. Licitar antes do verán deste 2018 a redacción do proxecto de trazado da variante de Ribeira”.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina