saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia para o 22 de abril de 2020

A Presidencia, logo da solicitude formulada pola Xunta de Galicia no doc. núm. 63829, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 22 de abril de 2020, ás 10:00 horas, coa seguinte orde do día:

Punto único. Comparecencias:
1 Do conselleiro de Sanidade, para informar sobre a evolución da pandemia polo novo coronavirus COVID-19 en Galicia e as actuacións realizadas desde o sistema sanitario (doc. núm. 63829, 10/SCDP-000013).

2 Da conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, para informar das medidas adoptadas no ámbito educativo ante a situación motivada pola pandemia do COVID-19 (doc. núm. 63829, 10/SCDP-000013).

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa  convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2020
 
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina