saltar ao contido

Acordo da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 8 de xullo de 2021

 
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 8 de xullo de 2021, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 17592 (11/PNC-001801)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 15 máis
Sobre a reactivación, co apoio de todas as administracións, do sector das orquestras
BOPG n.º 162, do 29.06.2021
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia defende as orquestras como un sector económico de importante valor cultural e turístico, e manifesta a relevancia de que todas as administracións, nomeadamente os concellos, se involucren na súa reactivación e posibiliten a súa organización, una vez superadas con éxito as probas piloto de espectáculos musicais ao aire libre."
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina