saltar ao contido

Asistencias de Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Mércores
31
11:00
Setembro de 2019
Martes
10
10:00
Mércores
11
09:20
Mércores
25
10:00
Venres
27
11:00
Outubro de 2019
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2016
Martes
29
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Novembro de 2017
Venres
17
10:38

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Novembro de 2016
Mércores
02
12:05
Decembro de 2016
Mércores
07
12:30
Mércores
07
16:35
Luns
12
10:00
Luns
12
12:30
Luns
12
16:35
Xoves
15
11:10
Xoves
15
16:35
Venres
16
10:00
Venres
16
12:35
Venres
16
16:35
Luns
19
10:00
Luns
19
11:35
Luns
19
12:50
Luns
19
16:30
Martes
20
10:00
Martes
20
12:05
Martes
20
16:00
Martes
20
18:00
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:30
Xoves
26
10:05
Xoves
26
11:35
Xoves
26
13:05
Xoves
26
16:00
Xoves
26
16:55
Venres
27
10:00
Venres
27
11:40
Venres
27
12:45
Venres
27
16:00
Venres
27
17:10
Luns
30
16:05
Outubro de 2017
Luns
30
16:35
Novembro de 2017
Xoves
02
12:45
Venres
03
16:00
Luns
06
16:05
Decembro de 2017
Luns
11
16:00
Luns
11
17:30
Xullo de 2018
Xoves
05
10:30
Outubro de 2018
Luns
29
16:30
Martes
30
10:00
Mércores
31
10:00
Mércores
31
11:15
Mércores
31
12:30
Novembro de 2018
Venres
02
16:00
Decembro de 2018
Luns
10
17:30

Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Luns
05
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
11:00
Luns
23
10:20
Venres
27
10:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Xuño de 2017
Xoves
01
16:00

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Novembro de 2016
Mércores
02
12:40
Decembro de 2016
Xoves
22
10:35
Xaneiro de 2017
Martes
17
10:35
Martes
31
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
10:35
Xoves
16
10:35
Xoves
23
10:35
Marzo de 2017
Xoves
09
16:00
Xoves
23
16:05
Mércores
29
10:35
Abril de 2017
Martes
11
10:35
Xoves
20
16:00
Xoves
27
16:05
Maio de 2017
Xoves
04
16:00
Xoves
11
16:00
Xoves
18
16:00
Xuño de 2017
Xoves
08
16:00
Xoves
15
16:00
Xoves
29
16:05
Xullo de 2017
Mércores
05
10:35
Venres
14
10:30
Setembro de 2017
Xoves
14
16:05
Mércores
20
10:35
Xoves
28
16:00
Outubro de 2017
Mércores
11
10:35
Xoves
19
16:00
Novembro de 2017
Xoves
09
16:00
Mércores
15
10:30
Mércores
29
10:30
Decembro de 2017
Mércores
13
10:30
Xoves
21
16:00
Xaneiro de 2018
Mércores
17
10:30
Mércores
31
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:34
Xoves
22
16:05
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
09
10:30
Xoves
15
16:00
Martes
27
10:30
Abril de 2018
Mércores
18
10:30
Xoves
26
16:00
Maio de 2018
Mércores
02
10:30
Mércores
30
10:35
Xuño de 2018
Mércores
13
10:35
Xoves
21
10:35
Mércores
27
10:30
Xullo de 2018
Mércores
04
10:30
Xoves
12
10:35
Setembro de 2018
Mércores
05
10:30
Venres
14
10:35
Mércores
19
10:35
Outubro de 2018
Mércores
03
10:30
Mércores
17
10:30
Xoves
25
10:35
Novembro de 2018
Xoves
08
10:30
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Decembro de 2018
Martes
11
10:30
Xoves
20
10:35
Xaneiro de 2019
Mércores
16
16:05
Mércores
23
10:30
Febreiro de 2019
Xoves
14
16:00
Mércores
20
10:30
Marzo de 2019
Xoves
07
10:35
Mércores
20
10:30
Xoves
28
16:00
Abril de 2019
Xoves
04
10:30
Xoves
11
10:30
Maio de 2019
Xoves
02
10:30
Xoves
09
10:30
Xuño de 2019
Mércores
05
10:30
Xoves
13
10:30
Mércores
19
10:35
Xullo de 2019
Martes
02
10:30
Xoves
11
10:40
Setembro de 2019
Mércores
04
10:35
Xoves
12
10:35
Xoves
19
10:30
Outubro de 2019
Xoves
03
10:30
Xoves
10
10:35

Mesa da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Decembro de 2016
Mércores
14
13:00
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:30
Mércores
25
13:00
Febreiro de 2017
Luns
06
12:30
Xoves
09
12:30
Xoves
16
12:30
Marzo de 2017
Mércores
01
11:30
Luns
13
10:15
Xoves
23
17:30
Abril de 2017
Martes
04
12:00
Luns
17
10:15
Luns
24
10:15
Xoves
27
19:00
Maio de 2017
Xoves
04
19:00
Xoves
11
19:00
Mércores
31
11:15
Xuño de 2017
Xoves
08
19:00
Mércores
21
13:00
Xoves
29
19:00
Xullo de 2017
Mércores
05
14:00
Setembro de 2017
Mércores
06
11:00
Mércores
13
11:00
Mércores
20
13:00
Outubro de 2017
Luns
02
11:00
Mércores
11
12:00
Novembro de 2017
Xoves
02
12:00
Xoves
09
18:30
Martes
21
13:00
Decembro de 2017
Martes
05
12:00
Mércores
13
13:30
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:15
Mércores
24
11:00
Febreiro de 2018
Martes
06
13:15
Luns
12
09:15
Mércores
14
14:00
Xoves
22
18:00
Marzo de 2018
Martes
06
13:00
Venres
09
14:00
Mércores
21
13:00
Abril de 2018
Martes
03
12:15
Mércores
11
11:30
Mércores
18
12:00
Mércores
25
11:00
Maio de 2018
Martes
08
13:00
Martes
22
11:30
Xuño de 2018
Martes
05
10:30
Mércores
13
12:00
Xoves
21
14:00
Mércores
27
14:00
Venres
29
10:25
Xullo de 2018
Mércores
04
14:30
Agosto de 2018
Xoves
30
13:00
Setembro de 2018
Mércores
05
14:00
Mércores
12
12:00
Mércores
26
10:30
Outubro de 2018
Martes
09
12:00
Mércores
17
11:00
Martes
30
12:00
Novembro de 2018
Xoves
08
11:30
Luns
12
09:30
Mércores
21
12:30
Decembro de 2018
Mércores
05
13:15
Martes
11
11:30
Xaneiro de 2019
Xoves
10
12:30
Mércores
16
15:45
Mércores
30
11:00
Febreiro de 2019
Mércores
13
13:30
Mércores
27
11:00
Marzo de 2019
Martes
12
12:30
Mércores
20
14:00
Xoves
28
18:00
Abril de 2019
Xoves
04
13:30
Xoves
11
12:30
Martes
23
11:00
Maio de 2019
Xoves
02
12:30
Mércores
29
12:45
Xuño de 2019
Mércores
05
00:00
Xoves
13
00:00
Mércores
26
13:15
Xullo de 2019
Martes
02
00:00
Agosto de 2019
Mércores
28
11:00
Setembro de 2019
Mércores
04
00:00
Xoves
12
00:00
Mércores
25
17:00
Outubro de 2019
Martes
15
13:00

Ponencia do Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia

Maio de 2019
Luns
13
11:00
Martes
21
12:00
Luns
27
12:00
Martes
28
16:30
Mércores
29
16:00

Ponencia PL modificación lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Febreiro de 2018
Mércores
14
13:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Maio de 2017
Venres
12
10:35
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:35
Setembro de 2019
Martes
17
10:35

Comisión de Peticións

Xullo de 2018
Xoves
05
12:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Febreiro de 2017
Xoves
23
16:00
Maio de 2017
Mércores
31
10:35
Xuño de 2017
Mércores
28
10:35
Febreiro de 2018
Martes
27
16:00
Marzo de 2018
Mércores
14
10:30
Xaneiro de 2019
Xoves
31
10:30
Febreiro de 2019
Venres
22
10:30
Abril de 2019
Venres
05
10:30

Presidentes de Comisións

Novembro de 2016
Mércores
23
16:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:00
Mércores
25
09:45
Febreiro de 2017
Martes
21
16:15
Marzo de 2017
Luns
27
10:15
Abril de 2017
Mércores
26
09:45
Maio de 2017
Mércores
24
09:45
Setembro de 2017
Martes
26
16:15
Outubro de 2017
Luns
23
11:30
Novembro de 2017
Luns
27
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:00
Mércores
24
09:45
Febreiro de 2018
Mércores
21
09:45
Marzo de 2018
Mércores
21
09:45
Xuño de 2018
Mércores
20
09:45
Agosto de 2018
Xoves
30
11:30
Setembro de 2018
Mércores
26
09:45
Outubro de 2018
Mércores
24
09:45
Novembro de 2018
Martes
27
10:00
Xaneiro de 2019
Xoves
10
11:30
Martes
29
09:15
Marzo de 2019
Mércores
20
10:15
Maio de 2019
Martes
21
10:15
Agosto de 2019
Mércores
28
10:30
Setembro de 2019
Martes
17
10:15
Outubro de 2019
Martes
15
10:15

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Abril de 2018
Venres
27
10:30

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Novembro de 2016
Martes
29
11:40
Marzo de 2017
Mércores
29
16:05
Maio de 2017
Xoves
18
10:30
Xullo de 2017
Luns
10
10:30
Setembro de 2017
Luns
25
10:30
Novembro de 2017
Martes
28
10:37
Marzo de 2018
Luns
05
10:30
Abril de 2018
Xoves
26
10:35
Xuño de 2018
Venres
29
10:35
Setembro de 2018
Venres
21
11:30
Marzo de 2019
Xoves
28
10:30
Outubro de 2019
Martes
15
10:30

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Abril de 2018
Venres
27
11:15

Comisión de investigación sistema sanitario galego

Setembro de 2018
Xoves
27
12:30
Outubro de 2018
Mércores
17
16:00
Novembro de 2018
Xoves
22
10:30
Martes
27
10:30
Mércores
28
16:00
Decembro de 2018
Xoves
20
16:30
Mércores
26
10:30
Xoves
27
10:30
Xaneiro de 2019
Martes
08
10:30
Martes
08
16:05
Mércores
09
10:30
Mércores
09
16:00
Xoves
10
10:30
Xoves
10
12:00
Venres
11
10:30
Luns
14
13:30
Martes
15
10:30
Mércores
16
10:35
saltar ao pe de páxina