saltar ao contido

Asistencias de Antón Sánchez García

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Outubro de 2016
Venres
28
13:30
Novembro de 2016
Venres
04
11:00
Martes
15
11:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:30
Martes
20
11:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:30
Martes
17
11:30
Martes
31
11:30
Febreiro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Marzo de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Abril de 2017
Martes
18
11:30
Maio de 2017
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Xuño de 2017
Martes
13
11:30
Xullo de 2017
Martes
04
11:30
Luns
10
18:00
Venres
28
14:00
Setembro de 2017
Martes
05
11:30
Martes
19
11:30
Mércores
27
18:30
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Luns
16
18:45
Venres
20
11:30
Novembro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Decembro de 2017
Mércores
13
11:30
Febreiro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30
Marzo de 2018
Martes
13
11:30
Abril de 2018
Martes
03
11:30
Mércores
11
14:00
Venres
13
13:00
Martes
17
11:30
Maio de 2018
Martes
29
11:30
Xuño de 2018
Martes
12
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
11:30
Setembro de 2018
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Outubro de 2018
Luns
15
10:00
Martes
16
10:00
Novembro de 2018
Martes
27
11:30
Febreiro de 2019
Martes
05
11:30
Martes
19
11:30
Marzo de 2019
Martes
05
11:30
Abril de 2019
Martes
02
11:30
Martes
09
09:30
Martes
23
11:30
Martes
30
09:15
Maio de 2019
Luns
06
18:45
Xuño de 2019
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Xullo de 2019
Martes
02
11:30
Venres
26
11:30
Mércores
31
13:45
Outubro de 2019
Martes
01
11:30
Martes
15
11:30
Sábado
19
11:30
Novembro de 2019
Martes
05
11:30
Martes
12
09:15
Martes
26
11:30
Decembro de 2019
Luns
02
10:00
Xoves
12
11:30
Xaneiro de 2020
Martes
21
11:30
Martes
28
09:15
Febreiro de 2020
Martes
11
11:30

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Mércores
31
11:00
Setembro de 2019
Martes
10
10:00
Mércores
11
09:20
Mércores
25
10:00
Venres
27
11:00
Outubro de 2019
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Novembro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Luns
18
10:00
Martes
19
00:00
Mércores
20
10:00
Decembro de 2019
Martes
03
10:00
Mércores
04
10:00
Martes
17
00:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Xaneiro de 2020
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Febreiro de 2020
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2017
Martes
29
12:05
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00
Xullo de 2019
Luns
29
13:00
Marzo de 2020
Venres
06
12:00
Xoves
26
12:00
Abril de 2020
Venres
03
11:00
Mércores
22
10:00
Mércores
29
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Novembro de 2016
Mércores
02
11:55
Decembro de 2016
Xoves
01
10:35
Xaneiro de 2017
Martes
17
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
01
10:30
Mércores
15
10:30
Marzo de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
10:30
Abril de 2017
Xoves
06
10:30
Mércores
19
10:30
Maio de 2017
Martes
02
10:35
Martes
16
16:00
Xuño de 2017
Xoves
01
10:30
Mércores
14
10:35
Xullo de 2017
Xoves
13
10:35
Setembro de 2017
Xoves
07
10:35
Mércores
20
10:30
Outubro de 2017
Martes
03
16:00
Xoves
19
10:31
Novembro de 2017
Venres
17
10:38
Xoves
30
10:33
Decembro de 2017
Martes
12
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
01
10:30
Xoves
15
10:30
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Xoves
22
10:35
Abril de 2018
Xoves
19
10:35
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30
Xullo de 2018
Mércores
04
10:35
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Xoves
27
10:35
Outubro de 2018
Martes
16
10:30
Martes
30
10:30
Novembro de 2018
Martes
13
10:35
Xoves
29
10:30
Xaneiro de 2019
Xoves
24
10:30
Febreiro de 2019
Xoves
21
10:35
Marzo de 2019
Mércores
06
16:00
Venres
29
10:30
Abril de 2019
Martes
23
10:30
Maio de 2019
Martes
14
10:30
Xuño de 2019
Xoves
06
10:35
Xoves
20
10:35
Xullo de 2019
Venres
05
10:30
Venres
19
10:00
Setembro de 2019
Venres
13
10:30
Luns
30
10:30
Outubro de 2019
Xoves
17
10:30
Martes
29
10:30
Novembro de 2019
Xoves
21
10:30
Decembro de 2019
Xoves
12
10:30
Xaneiro de 2020
Mércores
15
10:30

Mesa da Comisión 2ª, Ord. Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e S.

Novembro de 2016
Mércores
23
17:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:15
Mércores
25
10:30
Febreiro de 2017
Mércores
08
12:30
Marzo de 2017
Martes
07
12:30
Martes
28
11:00
Abril de 2017
Xoves
06
11:30
Mércores
26
10:45
Maio de 2017
Mércores
10
11:30
Mércores
24
12:00
Xuño de 2017
Mércores
07
11:00
Xullo de 2017
Mércores
05
11:00
Agosto de 2017
Martes
29
11:45
Setembro de 2017
Mércores
27
13:45
Outubro de 2017
Venres
06
17:15
Novembro de 2017
Luns
13
11:30
Mércores
22
12:30
Decembro de 2017
Martes
05
11:30
Febreiro de 2018
Mércores
21
13:00
Marzo de 2018
Mércores
14
11:00
Venres
23
12:00
Abril de 2018
Mércores
11
11:00
Mércores
25
10:45
Maio de 2018
Martes
22
12:00
Xuño de 2018
Mércores
06
12:30
Mércores
20
12:00
Outubro de 2018
Luns
08
11:00
Martes
23
18:15
Novembro de 2018
Martes
06
13:00
Mércores
21
11:00
Xaneiro de 2019
Martes
15
11:30
Mércores
30
11:30
Febreiro de 2019
Mércores
13
13:00
Mércores
27
13:30
Marzo de 2019
Venres
01
11:00
Mércores
06
15:55
Abril de 2019
Mércores
10
13:00
Maio de 2019
Martes
07
13:30
Mércores
29
12:30
Xuño de 2019
Mércores
12
00:00
Xullo de 2019
Luns
01
11:00
Venres
19
09:45
Mércores
31
13:15
Setembro de 2019
Luns
09
11:00
Luns
23
12:00
Outubro de 2019
Mércores
09
00:00
Luns
21
12:00
Novembro de 2019
Mércores
13
11:00
Luns
18
10:45
Decembro de 2019
Mércores
04
00:00
Mércores
18
18:00
Xaneiro de 2020
Martes
21
09:30
Febreiro de 2020
Luns
10
12:15

Ponencia P.L. do patrimonio natural de Galicia

Xullo de 2019
Martes
09
12:30
Mércores
10
17:00
Venres
12
10:00
Luns
15
11:30

Ponencia P.L. rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Marzo de 2019
Mércores
06
14:00
Xoves
07
10:15
Martes
12
11:00
Xoves
14
16:00
Venres
15
10:15
Mércores
20
10:15

Ponencia PPLC tranferencia titularidade da AP9 á Xunta de Galicia

Xuño de 2018
Xoves
14
14:00
Martes
19
12:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Novembro de 2016
Mércores
02
12:05
Decembro de 2016
Mércores
07
12:30
Venres
09
12:35
Venres
09
16:30
Venres
16
16:35
Luns
19
12:50
Martes
20
10:00
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:30
Xoves
26
10:05
Xoves
26
13:05
Xoves
26
16:00
Xoves
26
16:55
Venres
27
10:00
Luns
30
16:05
Febreiro de 2017
Venres
24
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Venres
17
10:30
Abril de 2017
Venres
07
10:30
Martes
18
16:00
Maio de 2017
Mércores
03
10:35
Venres
19
10:37
Xuño de 2017
Martes
27
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:35
Setembro de 2017
Venres
22
10:30
Outubro de 2017
Mércores
11
10:30
Xoves
26
12:30
Xoves
26
18:30
Luns
30
12:40
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Venres
03
10:00
Luns
27
10:30
Decembro de 2017
Xoves
07
11:30
Luns
11
10:00
Martes
12
16:00
Febreiro de 2018
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35
Marzo de 2018
Venres
16
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
16:05
Venres
20
10:35
Maio de 2018
Venres
11
10:30
Outubro de 2018
Venres
26
10:05
Venres
26
16:30
Novembro de 2018
Luns
05
18:00
Decembro de 2018
Venres
07
17:30
Outubro de 2019
Venres
25
10:05
Martes
29
10:00
Xoves
31
12:05
Novembro de 2019
Luns
04
10:05
Decembro de 2019
Xoves
05
17:30
Martes
10
11:30
Martes
10
17:10

Ponencia ao P.L. de medidas fiscais, administrativas e de ordenación

Xaneiro de 2017
Venres
20
12:00
Luns
23
10:30

Ponencia encargada de elaborar o Informe do PL de medidas fiscais

Novembro de 2018
Martes
27
16:00
Mércores
28
10:00

Ponencia P.L. medidas fiscais e administrativas

Novembro de 2017
Martes
28
12:00
Mércores
29
12:00
Novembro de 2019
Xoves
28
10:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Outubro de 2018
Venres
05
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Outubro de 2017
Luns
09
10:30
Febreiro de 2018
Luns
26
10:30
Setembro de 2018
Xoves
20
10:35
Setembro de 2019
Xoves
05
10:35
Outubro de 2019
Mércores
02
10:35

Ponencia PPL de fomento da implantación de iniciativas empresariais

Outubro de 2017
Martes
03
13:00
Mércores
04
13:00

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2017
Xoves
22
10:35
Setembro de 2017
Venres
15
10:35
Maio de 2018
Venres
25
10:35
Xuño de 2018
Venres
08
10:30
Xoves
21
10:35
Setembro de 2018
Venres
07
10:30
Venres
21
10:30
Outubro de 2018
Martes
02
10:35
Venres
19
10:40
Novembro de 2018
Venres
09
10:30
Venres
23
10:30
Decembro de 2018
Venres
21
10:35
Xaneiro de 2019
Martes
22
10:35
Febreiro de 2019
Xoves
28
16:00
Marzo de 2019
Xoves
14
10:30
Abril de 2019
Mércores
24
10:30
Maio de 2019
Mércores
15
10:30
Xuño de 2019
Mércores
19
10:30
Xoves
27
10:30
Setembro de 2019
Martes
03
10:30
Mércores
18
10:10
Outubro de 2019
Venres
04
10:35
Venres
18
10:30
Novembro de 2019
Venres
15
10:30
Decembro de 2019
Venres
13
10:30
Xaneiro de 2020
Venres
24
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Febreiro de 2017
Martes
14
10:35
Marzo de 2019
Venres
22
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Novembro de 2016
Mércores
02
11:20
Marzo de 2017
Martes
14
16:00
Abril de 2017
Xoves
27
16:06
Maio de 2017
Mércores
31
10:35
Xuño de 2017
Mércores
28
10:35
Setembro de 2017
Xoves
21
10:30
Xaneiro de 2018
Mércores
31
10:35
Xaneiro de 2019
Xoves
31
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Novembro de 2017
Xoves
30
10:30

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

Marzo de 2017
Mércores
01
16:00

Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas

Xaneiro de 2017
Luns
23
10:05
Marzo de 2017
Venres
10
10:35
Xoves
23
16:00

Ponencia para analizar e avaliar a evolución das antigas caixas de aforro

Maio de 2017
Venres
19
13:30
Xuño de 2017
Luns
19
13:15

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Marzo de 2018
Xoves
08
10:40

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Febreiro de 2019
Xoves
07
10:30
saltar ao pe de páxina