saltar ao contido

Asistencias de Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
22
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2020
Venres
31
12:30

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Setembro de 2020
Mércores
16
10:35
Marzo de 2021
Mércores
31
10:30
Maio de 2021
Mércores
05
10:30
Xuño de 2021
Mércores
02
10:35
Setembro de 2021
Mércores
08
10:35
Outubro de 2021
Mércores
20
16:00
Decembro de 2021
Xoves
02
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Outubro de 2020
Xoves
08
10:30
Xullo de 2021
Xoves
08
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Agosto de 2020
Xoves
20
12:40
Setembro de 2020
Venres
18
10:35
Outubro de 2020
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Novembro de 2020
Xoves
26
12:30
Xoves
26
16:00
Xoves
26
18:30
Venres
27
10:00
Luns
30
10:00
Luns
30
12:30
Luns
30
16:35
Decembro de 2020
Martes
01
10:00
Martes
01
12:30
Mércores
02
10:00
Mércores
02
12:30
Mércores
02
16:00
Mércores
02
18:00
Xoves
03
10:05
Xoves
03
12:00
Xoves
03
16:00
Mércores
30
10:30
Xaneiro de 2021
Mércores
13
10:00
Mércores
13
11:30
Mércores
13
13:30
Mércores
13
16:35
Mércores
13
17:30
Xoves
14
10:00
Xoves
14
11:00
Xoves
14
12:00
Xoves
14
13:00
Xoves
14
16:30
Xoves
14
17:30
Venres
15
11:00
Venres
15
12:05
Venres
29
10:30
Febreiro de 2021
Venres
05
10:35
Luns
15
16:00
Marzo de 2021
Venres
05
10:30
Xoves
18
10:30
Abril de 2021
Venres
09
10:30
Venres
23
10:30
Maio de 2021
Venres
07
10:35
Venres
21
10:35
Xuño de 2021
Venres
04
10:30
Venres
18
10:30
Xullo de 2021
Venres
09
10:30
Setembro de 2021
Venres
10
10:30
Venres
24
10:30
Outubro de 2021
Mércores
06
10:35
Luns
25
10:00
Luns
25
12:30
Luns
25
16:30
Xoves
28
10:00
Xoves
28
12:35
Xoves
28
16:30
Novembro de 2021
Mércores
03
10:00
Mércores
03
11:15
Mércores
03
12:30
Mércores
03
16:00
Mércores
03
18:00
Xoves
04
10:00
Xoves
04
12:00
Venres
05
10:00
Venres
05
12:00
Luns
29
10:30
Decembro de 2021
Martes
07
10:00
Martes
07
13:55

Ponencia P.L. de medidas fiscais e administrativas

Xaneiro de 2021
Xoves
07
10:30

Ponencia PL do Plan galego de estatística 2022-2026

Novembro de 2021
Venres
19
10:00
Martes
23
10:00

Ponencia PPL simplicación administrativa e apoio á reactivación económica

Febreiro de 2021
Luns
01
11:30
Xoves
04
13:00
Luns
08
11:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Marzo de 2021
Venres
12
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Setembro de 2020
Xoves
17
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Outubro de 2021
Venres
22
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Xuño de 2021
Xoves
17
10:35
Setembro de 2021
Martes
21
10:35

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Agosto de 2020
Xoves
20
11:40
Setembro de 2020
Martes
29
10:30
Outubro de 2020
Martes
27
10:30
Marzo de 2021
Xoves
11
10:35
Xuño de 2021
Venres
25
10:30
Xullo de 2021
Mércores
07
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Maio de 2021
Venres
28
10:35

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Novembro de 2020
Mércores
04
10:30
Xoves
05
16:00
Venres
20
10:00
Decembro de 2020
Martes
15
10:05

Comisión N.P. sobre proposta da CAG reforma do sistema de financiamento

Novembro de 2021
Martes
30
10:05
saltar ao pe de páxina