Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Composición actual