saltar ao contido

Contratación administrativa

Plataforma de Licitación Electrónica

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SiLEX).

Pode acceder á plataforma seguindo esta ligazón: Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SiLEX).

A guía para licitar pode atopala na sección de Axuda do portal de SiLEX.

Para licitacións iniciadas antes do 12 de decembro de 2021 a tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizase a través da aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

Acceso á Guía de acceso ó portal de licitación e presentación de ofertas desta plataforma.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Pode acceder ao perfil de contratación do Parlamento de Galicia neste enderezo: Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Esta páxina inclúe, para consulta, a información relativa ás licitacións do Parlamento de Galicia previas ao 1 de decembro de 2017.

PublicaciónObxectoValor estimado do contrato
BOPG 11-08-2017
DOG 18-09-2017
Subministración do vestiario para determinado persoal do Parlamento de Galicia, mediante dous Lotes: a) Lote I: Persoal da Unidade do Parque Móbil. b) Lote II: Persoal da Unidade de Asistencia Xeral. 46.003,96 €
con IVE
BOPG 12-08-2016
BOE 30-08-2016
DOUE 13-08-2016
Servizo de telefonía e acceso á Internet e o subministro de electrónica de rede para a Administración do Parlamento de Galicia 1.950.000,00 €
sen IVE
BOPG 11-08-2017
BOE 31-08-2017
DOUE 10-08-2017
Arrendamento con opción de compra (permite ao Parlamento adquirir as máquinas en propiedade co pago da última cuota), asistencia técnica e mantemento de impresoras e equipos multifuncionais 333.960,00 €
con IVE
BOPG 11-08-2017
BOE 31-08-2017
DOUE 10-08-2017
A prestación do servizo de xestión e mantemento dos sistemas de protección contra incendios e de vixilancia do recinto do Parlamento de Galicia, e subministración e instalación de equipos destinados á renovación do sistema de detección e alarma de incendios 217.468,46 €
con IVE
BOPG 11-08-2017
BOE 31-08-2017
DOUE 10-08-2017
Servizo de soporte do software de base de datos (Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, dun sistema de alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto 232.304,26 €
con IVE
BOPG 26-06-2017
DOG 18-07-2017
servizo para o desenvolvemento e a implantación da sede electrónica do Parlamento de Galicia 180.000,00 €
sen IVE
BOPG 19-06-2017
BOE 04-07-2017
DOUE 20-06-2017
servizo de xardinaría 378.748,52 €
sen IVE
BOPG 26-06-2017
BOE 10-07-2017
DOUE 27-06-2017
servizo de limpeza 1.803.189,28 €
sen IVE
BOPG 04-04-2017
DOG 27-04-2017
contratación do uso dunha plataforma de licitación electrónica para o Parlamento de Galicia 50.000,00 €
sen IVE
BOPG 13-03-2017
DOG 04-04-2017
Implantación dun sistema de xestión de seguridade da información, un servizo de correlación de eventos, un servizo de alerta temperá, a realización dunha auditoría de seguridade e a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade 147.000,00 €
sen IVE
BOPG 17-03-2017
DOG 07-04-2017
subministración dun automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting) 43.200,00 €
sen IVE
BOPG 04-04-2017
DOG 27-04-2017
Subministración de gas natural 100.000,00 €
sen IVE
BOPG 16-06-2016
DOG 13-07-2016
subministración sucesiva e por prezo unitario de bens consumibles 92.816,64 €
sen IVE
BOPG 11-08-2016
DOG 05-09-2016
Subministración e servizo de mantemento do hardware e software da solución de virtualización do Centro de Procesamento de Datos do Parlamento de Galicia 73.000,00 €
sen IVE
BOPG 10-08-2016
DOG 02-09-2016
subministración e servizo de mantemento de material informático (ordenadores portátiles e impresoras) da X lexislatura 96.802,00 €
sen IVE
BOPG 11-08-2016
DOG 05-09-2016
Subministración e servizos para a renovación das barreiras de devasas da Administración do Parlamento de Galicia 48.760,33 €
sen IVE
BOPG 11-08-2016
DOG 05-09-2016
Servizo para a xestión da seguridade, vixilancia e control integral do recinto e das instalacións do Parlamento de Galicia 364.423,18 €
sen IVE
BOPG 17-06-2016
BOE 02-07-2016
DOUE 21-06-2016
subministración de enerxía eléctrica ao Parlamento de Galicia 263.000,00 €
sen IVE
BOPG 21-07-2016
BOE 25-08-2016
DOUE 23-07-2016
xestión da produción audiovisual 407.840,00 €
sen IVE
servizo de mantemento do programa de xestión parlamentaria 72.000,00 €
sen IVE
BOPG 11-05-2016
DOG 07-06-2016
subministración e actualización tecnolóxica do software dos servidores, backoffice e postos de escritorio 131.572,23 €
sen IVE
Xestión e explotación da cafetaría 440.000,00 €
sen IVE
mantemento dos ascensores e o elevador da tribuna do Hemiciclo do Parlamento de Galicia 20.855,94 €
sen IVE
BOPG 17-06-2016
DOG 13-07-2016
Xestión e explotación da cafetaría do Parlamento de Galicia 440.000,00 €
sen IVE
BOPG 07-07-2015
BOE 18-07-2015
DOUE 08-07-2015
Servizo para a xestión dos sistemas de información 1.332.852,52 €
sen IVE
BOPG 11-11-2015
DOG 19-11-2015
subministración e instalación de material audiovisual 115.000,00 €
sen IVE
BOPG 23-07-2015
DOG 13-08-2015
Prestación do servizo de prevención alleo 528.069,48 €
sen IVE
BOPG 02-01-2015
BOE 17-01-2015
DOUE 31-12-2014
Contratación administrativa, por lotes, dos servizos para a xestión da vixilancia e o control integral do recinto e das instalacións e o mantemento dos sistemas de protección contra incendios e de vixilancia do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada. 457.635,02 €
sen IVE
BOPG 23-07-2015
DOG 13-08-2015
Prestación do servizo de interpretación da lingua de signos 100.000,00 €
sen IVE
servizo para o mantemento das licenzas da base de datos Oracle 61.443,43 €
sen IVE
Remodelación e reestruturación da información e contidos da web relativos á transparencia e cidadanía do Parlamento de Galicia 50.200,00 €
sen IVE
subministración dun vehículo automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting) 38.400,00 €
sen IVE
BOPG 21-11-2014
DOG 05-12-2014
subministración de gas natural 94.000,00 €
sen IVE
BOPG 11-07-2014
DOG 05-08-2014
subministración para a ampliación do espazo de almacenamento do CPD e servizo de mantemento 85.000,00 €
sen IVE
BOPG 22-04-2014
BOE 07-05-2014
DOUE 23-04-2014
subministración de enerxía eléctrica ao Parlamento de Galicia 283.000,00 €
sen IVE
BOPG 26-06-2014
DOG 03-07-2014
xestión da produción audiovisual 206.600,00 €
sen IVE
BOPG 13-05-2014
DOG 20-05-2014
Xestión e explotación do servizo de cafetaría 380.000,00 €
sen IVE
BOPG 06-05-2014
DOG 13-05-2014
Subministración sucesiva e por prezo unitario de bens consumibles 106.391,70 €
sen IVE
subministración dun vehículo automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting) 38.400,00 €
sen IVE
servizos para a dixitalización das lexislaturas V á VIII do arquivo do Parlamento de Galicia 40.000,00 €
sen IVE
servizo para o mantemento dos ascensores e o elevador da tribuna do Hemiciclo 27.707,00 €
sen IVE
BOPG 03-01-2014
DOG 03-02-2014
Subministración e actualizacións de licenzas para a actualización tecnolóxica do software dos servidores, backoffice e postos de escritorio 125.048,16 €
sen IVE
Obras para acondicionamento de locais para oficinas e mellora de accesibilidade do edificio 200.000,00 €
sen IVE
servizo para o mantemento das licenzas da base de datos Oracle 60.694,34 €
sen IVE
saltar ao pe de páxina