saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000022

Detalle do expediente

Extracto: De taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06010632

Data de creación: 26/06/2003

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/06/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06010632
03/07/2003 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/07/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06026265
02/09/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
04/09/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 398
16/09/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011818
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011827
01/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011876
01/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011877
01/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011890
01/10/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 421
07/10/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 426
07/10/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
09/10/2003 Designación da Ponencia Comisión
09/10/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012005
20/10/2003 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 434
21/10/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028188
23/10/2003 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
23/10/2003 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06012246
24/10/2003 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06012257
28/10/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028448
28/10/2003 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 441
28/10/2003 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 441
30/10/2003 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 443
08/11/2003 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 448
11/11/2003 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
20/11/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028958
09/12/2003 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06029483
09/12/2003 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06029484
09/12/2003 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06029485
09/12/2003 Publicación da lei BOPG Número: 471
11/12/2003 Publicación da lei no DOG DOG Número: 240
14/01/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 12
20/02/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06030864
03/03/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06014294
saltar ao pe de páxina