saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000023

Detalle do expediente

Extracto: De lei galega para a igualdade de mulleres e homes.

Número de rexistro de entrada: 06010669

Data de creación: 30/06/2003

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Consellería da Presidencia, Relacións Inst. e Admón. Pública

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
30/06/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06010669
03/07/2003 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/07/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06026264
22/08/2003 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06011037
02/09/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
09/09/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 402
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011819
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011828
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011829
01/10/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 421
01/10/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 421
07/10/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
21/10/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028188
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012689
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012699
19/11/2003 Designación da Ponencia Comisión
24/11/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
19/05/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 567
04/06/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
04/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016017
04/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016019
09/06/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 582
09/06/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 582
15/06/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
22/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034533
16/07/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06035070
16/07/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06035071
16/07/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06035072
16/07/2004 Publicación da lei BOPG Número: 605
03/08/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 149
21/09/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 228
09/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038349
14/12/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06019842
saltar ao pe de páxina