saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000024

Detalle do expediente

Extracto: Polo que se crea o Servicio de Gardacostas de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06010760

Data de creación: 17/07/2003

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
11/07/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06010760
21/07/2003 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
02/09/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
12/09/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 405
30/09/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
03/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011915
03/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011919
06/10/2003 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012010
09/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012013
09/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012017
18/10/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 433
18/10/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 433
24/10/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
11/11/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
20/11/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028959
18/12/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06013089
23/12/2003 Designación da Ponencia Comisión
29/12/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
08/01/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/01/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
20/01/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/01/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/02/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/02/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/02/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/03/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 526
17/03/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06014467
23/03/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06031860
23/03/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06014557
23/03/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06014568
23/03/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
26/03/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06031902
29/03/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 532
29/03/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 532
29/03/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/04/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
16/04/2004 Publicación da lei BOPG Número: 545
16/04/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06032641
20/04/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06032658
20/04/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06032666
20/04/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06032665
23/04/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 78
10/05/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 113
25/05/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06015804
saltar ao pe de páxina