saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000025

Detalle do expediente

Extracto: Polo que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 3 de xullo de 2003.

Número de rexistro de entrada: 06010893

Data de creación: 29/07/2003

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
29/07/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06010893
31/07/2003 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
02/09/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/09/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 399
18/09/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06011697
18/09/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06011699
19/09/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011820
26/09/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011830
01/10/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 421
02/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011894
02/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011898
06/10/2003 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/10/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
18/10/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 433
20/10/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
21/10/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028188
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012690
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012700
19/11/2003 Designación da Ponencia Comisión
24/11/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
07/04/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/05/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 571
09/12/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019782
10/12/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06038365
10/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019811
10/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019818
13/12/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 684
13/12/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 684
22/12/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038694
29/12/2004 Publicación da lei BOPG Número: 696
30/12/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06038706
30/12/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06038707
30/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038708
31/12/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 254
03/02/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 29
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040648
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
saltar ao pe de páxina