saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000026

Detalle do expediente

Extracto: de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 24 de xullo de 2003.

Número de rexistro de entrada: 06010959

Data de creación: 11/08/2003

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
11/08/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06010959
22/08/2003 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
02/09/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
09/09/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06026794
15/09/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 407
22/09/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06011728
30/09/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
08/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06011988
13/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012044
13/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012050
13/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012056
16/10/2003 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/10/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 433
18/10/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 433
20/10/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
11/11/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012691
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012701
20/11/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06028959
20/11/2003 Designación da Ponencia Comisión
24/11/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
29/04/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/05/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 575
18/06/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016391
18/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016401
21/06/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 592
21/06/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 592
22/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034514
22/06/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
28/06/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
07/07/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034889
07/07/2004 Publicación da lei BOPG Número: 601
08/07/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06034916
08/07/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06034917
08/07/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06034918
14/07/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 604
21/07/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 140
20/08/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 201
14/10/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06036911
09/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038352
14/12/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06019842
saltar ao pe de páxina