saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000028

Detalle do expediente

Extracto: de modificación das Leis 7/1985, do 17 de xullo, de caixas de aforro galegas, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia, para adaptalas á Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro.

Número de rexistro de entrada: 06011948

Data de creación: 07/10/2003

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado c/modificac

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/10/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06011948
14/10/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
15/10/2003 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06012090
20/10/2003 Toma de coñecemento dos antecedentes Mesa do Parlamento
21/10/2003 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06028193
22/10/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06012190
22/10/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 436
24/10/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
06/11/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06012437
07/11/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06012463
10/11/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
13/11/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
24/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012808
25/11/2003 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/11/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
28/11/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 464
28/11/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 464
02/12/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
09/12/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012986
09/12/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012987
11/12/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029521
12/12/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
16/12/2003 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 477
16/12/2003 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/12/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
26/12/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 484
17/02/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06014035
19/02/2004 Designación da Ponencia Comisión
02/03/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/03/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/03/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 531
01/04/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/04/2004 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 06032065
01/04/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06014700
02/04/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06014769
06/04/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06032238
06/04/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
07/04/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 539
07/04/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 539
13/04/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
16/04/2004 Publicación da lei BOPG Número: 545
16/04/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06032641
20/04/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06032658
20/04/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06032666
20/04/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06032665
22/04/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 77
10/05/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 113
25/05/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06015804
11/04/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06041883
saltar ao pe de páxina