saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000029

Detalle do expediente

Extracto: de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004

Número de rexistro de entrada: 06012140

Data de creación: 17/10/2003

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Consellería da Presidencia, Relacións Inst. e Admón. Pública

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
17/10/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06012140
20/10/2003 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
21/10/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 435
22/10/2003 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 06012199
22/10/2003 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 06012206
23/10/2003 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 06012237
24/10/2003 Coñecemento de solicitudes de comparecencia Mesa do Parlamento
27/10/2003 Sesións informativas Comisión
27/10/2003 Sesións informativas Comisión
28/10/2003 Sesións informativas Comisión
28/10/2003 Sesións informativas Comisión
29/10/2003 Sesións informativas Comisión
29/10/2003 Sesións informativas Comisión
30/10/2003 Sesións informativas Comisión
30/10/2003 Sesións informativas Comisión
31/10/2003 Sesións informativas Comisión
03/11/2003 Sesións informativas Comisión
03/11/2003 Sesións informativas Comisión
04/11/2003 Sesións informativas Comisión
04/11/2003 Sesións informativas Comisión
05/11/2003 Sesións informativas Comisión
05/11/2003 Sesións informativas Comisión
06/11/2003 Sesións informativas Comisión
06/11/2003 Sesións informativas Comisión
07/11/2003 Sesións informativas Comisión
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012482
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
10/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012525
13/11/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 451
17/11/2003 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 06012674
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012695
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012695
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012695
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012695
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012695
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012692
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012693
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012702
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012712
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012713
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012714
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012715
18/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012716
18/11/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
21/11/2003 Designación da Ponencia Comisión
22/11/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 459
24/11/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029032
24/11/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/11/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/11/2003 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/11/2003 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/12/2003 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/12/2003 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 469
05/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2003 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2003 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 06013033
12/12/2003 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
12/12/2003 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06013040
12/12/2003 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06013043
12/12/2003 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
13/12/2003 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 475
15/12/2003 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 476
15/12/2003 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
22/12/2003 Publicación da lei BOPG Número: 482
29/12/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029918
29/12/2003 Publicación da lei no DOG DOG Número: 251
05/01/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06030019
05/01/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06030020
05/01/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06030021
28/01/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 492
29/01/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 493
29/01/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 25
03/02/2004 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 22
20/02/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06030865
03/03/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06014294
saltar ao pe de páxina