saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000030

Detalle do expediente

Extracto: de medidas tributarias e administrativas

Número de rexistro de entrada: 06012238

Data de creación: 23/10/2003

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Consellería da Presidencia, Relacións Inst. e Admón. Pública

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
23/10/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06012238
24/10/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
27/10/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 440
14/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012660
17/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012678
17/11/2003 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/11/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 455
18/11/2003 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06012703
21/11/2003 Designación da Ponencia Comisión
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012779
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012780
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012781
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012782
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012787
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012800
21/11/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012801
24/11/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
24/11/2003 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
24/11/2003 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/12/2003 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/12/2003 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/12/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029337
10/12/2003 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 472
12/12/2003 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/12/2003 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06013044
13/12/2003 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06013045
15/12/2003 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 476
15/12/2003 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 476
16/12/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029764
17/12/2003 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/12/2003 Publicación da lei BOPG Número: 483
29/12/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029920
29/12/2003 Publicación da lei no DOG DOG Número: 251
05/01/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06030023
05/01/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06030024
05/01/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06030025
21/01/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 491
28/01/2004 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 18
29/01/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 25
20/02/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06030866
03/03/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06014294
saltar ao pe de páxina