saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000031

Detalle do expediente

Extracto: De inspección de consumo de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06012843

Data de creación: 25/11/2003

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
25/11/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06012843
01/12/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
18/12/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 479
20/01/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06013377
27/01/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
04/02/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06030326
11/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06013915
11/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06013924
13/02/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014006
16/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014018
17/02/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
18/02/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 510
23/02/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 514
25/02/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
25/02/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
17/03/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06014468
22/03/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06014516
23/03/2004 Designación da Ponencia Comisión
29/03/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
28/09/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/10/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 654
21/10/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
21/10/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06018434
22/10/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06018454
22/10/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018435
29/10/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 660
29/10/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 660
03/11/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06037398
09/11/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/11/2004 Publicación da lei BOPG Número: 669
17/11/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06037702
17/11/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06037703
17/11/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06037704
17/11/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06037705
02/12/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 235
20/12/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 305
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040647
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
saltar ao pe de páxina