saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000032

Detalle do expediente

Extracto: de seguridade industrial de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06013035

Data de creación: 12/12/2003

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
12/12/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06013035
17/12/2003 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/01/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
04/02/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06030338
06/02/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 500
16/02/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06013996
17/02/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
27/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014217
02/03/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/03/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/03/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 522
09/03/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
16/03/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
17/03/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06014466
18/03/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06031732
22/03/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
24/03/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06031869
26/03/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014617
26/03/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014618
26/03/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014626
29/03/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/04/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/04/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
10/04/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 540
20/04/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015018
22/04/2004 Designación da Ponencia Comisión
26/04/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
14/06/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 586
18/06/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016390
18/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016400
22/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034514
23/06/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 594
23/06/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 594
28/06/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
07/07/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034889
05/08/2004 Publicación da lei BOPG Número: 608
09/08/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06035227
09/08/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06035228
09/08/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06035229
26/08/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 166
23/09/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 230
09/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038350
14/12/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06019842
saltar ao pe de páxina