saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000033

Detalle do expediente

Extracto: de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06013360

Data de creación: 19/01/2004

Órgano ditaminante: Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado c/modificac

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/01/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06013360
27/01/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/01/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
04/02/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06030339
06/02/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 500
16/02/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06013996
17/02/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
27/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014225
27/02/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014216
02/03/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/03/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/03/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 522
09/03/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
16/03/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
18/03/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06014475
22/03/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014518
22/03/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06014517
22/03/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
26/03/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014625
26/03/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014629
29/03/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/03/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/03/2004 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 533
01/04/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 535
01/04/2004 Designación da Ponencia Comisión
02/04/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/04/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/04/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
13/04/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 116
16/04/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
19/04/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/04/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/04/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/05/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 558
13/05/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/05/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06015692
18/05/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06015698
18/05/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
22/05/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 569
22/05/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 569
25/05/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
02/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06033997
02/06/2004 Publicación da lei BOPG Número: 578
08/07/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 164
saltar ao pe de páxina