saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000034

Detalle do expediente

Extracto: de promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

Número de rexistro de entrada: 06014004

Data de creación: 16/02/2004

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
16/02/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06014004
25/02/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/03/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
12/03/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 524
15/03/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06031526
29/03/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06014642
29/03/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
30/03/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06031983
02/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014765
05/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014772
13/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014880
14/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014893
14/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014900
14/04/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06032563
26/04/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/04/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 555
29/04/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 555
04/05/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
11/05/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
13/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015643
14/05/2004 Designación da Ponencia Comisión
24/05/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06033663
25/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015809
28/05/2004 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 574
02/09/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/09/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 631
09/12/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019770
09/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019774
10/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019817
13/12/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
15/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038405
16/12/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 687
16/12/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 687
22/12/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
22/12/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 692
10/01/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038822
14/02/2005 Publicación da lei BOPG Número: 722
17/02/2005 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06039865
17/02/2005 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06039866
17/02/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06039867
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040645
11/03/2005 Publicación da lei no DOG DOG Número: 49
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
19/04/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 93
26/04/2005 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 774
saltar ao pe de páxina