saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000035

Detalle do expediente

Extracto: De modificación da Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

Número de rexistro de entrada: 06014263

Data de creación: 02/03/2004

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/03/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06014263
09/03/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
12/03/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 524
15/03/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06031525
24/03/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06014577
29/03/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
30/03/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06031983
15/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014952
15/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014924
16/04/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06032633
26/04/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/04/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 554
04/05/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
04/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015466
06/05/2004 Designación da Ponencia Comisión
07/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015520
10/05/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
31/05/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/06/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/06/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/07/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 600
28/12/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
28/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06020087
30/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038717
04/01/2005 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 700
07/01/2005 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
09/02/2005 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
22/02/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06040010
25/02/2005 Publicación da lei BOPG Número: 732
04/03/2005 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06040463
04/03/2005 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06040464
04/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040465
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040646
21/03/2005 Publicación da lei no DOG DOG Número: 55
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
19/04/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 93
saltar ao pe de páxina