saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000036

Detalle do expediente

Extracto: De protección e control dos recursos marítimo-pesqueiros de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06014264

Data de creación: 02/03/2004

Órgano ditaminante: Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/03/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06014264
09/03/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
12/03/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 524
15/03/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06031527
29/03/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06014643
29/03/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
30/03/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06031983
13/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014873
13/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06014867
16/04/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/04/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06014977
19/04/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06032645
20/04/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
20/04/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 548
26/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06015307
26/04/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06015309
26/04/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06032745
27/04/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/04/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/05/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06033092
06/05/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 559
11/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015580
13/05/2004 Designación da Ponencia Comisión
14/05/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 565
14/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015683
18/05/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
08/06/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/06/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/06/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 587
18/06/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/06/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 590
22/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034513
22/06/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
24/06/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 595
28/06/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
07/07/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034889
12/07/2004 Publicación da lei BOPG Número: 603
29/07/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06035167
29/07/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06035168
29/07/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06035169
20/08/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 162
22/09/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 229
09/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038351
14/12/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06019842
19/01/2005 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 703
saltar ao pe de páxina