saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000037

Detalle do expediente

Extracto: reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06014602

Data de creación: 25/03/2004

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
25/03/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06014602
29/03/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
01/04/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06032031
02/04/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/04/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06032255
13/04/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 542
26/04/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06015304
26/04/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
27/04/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06032754
06/05/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06015518
07/05/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06033253
10/05/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/05/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06015674
13/05/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06015664
15/05/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 566
18/05/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
19/05/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/05/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
25/05/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015842
27/05/2004 Designación da Ponencia Comisión
28/05/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06015896
31/05/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 576
01/06/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
02/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06033996
03/06/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06016004
05/06/2004 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 581
09/06/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/06/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 586
17/06/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016326
18/06/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06016334
22/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034517
22/06/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 593
22/06/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 593
22/06/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
23/06/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 594
28/06/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
07/07/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034889
09/07/2004 Publicación da lei BOPG Número: 602
12/07/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06034948
12/07/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06034949
12/07/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06034950
22/07/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 141
20/08/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 201
30/08/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 616
13/10/2004 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 199
19/10/2004 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 203
09/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038353
14/12/2004 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06019842
saltar ao pe de páxina