saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000040

Detalle do expediente

Extracto: de modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio de ordenación farmacéutica.

Número de rexistro de entrada: 06015740

Data de creación: 21/05/2004

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/05/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06015740
24/05/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
25/05/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06033747
08/06/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
10/06/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 583
11/06/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06034230
16/06/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06016206
22/06/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
28/06/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06034603
25/08/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017252
02/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017686
07/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017719
08/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017746
09/09/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06035820
10/09/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/09/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
14/09/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 627
14/09/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 627
19/10/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
27/10/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06037213
16/11/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06018858
18/11/2004 Designación da Ponencia Comisión
18/11/2004 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 06018908
22/11/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
21/02/2005 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 728
25/02/2005 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
25/02/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021288
25/02/2005 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06021308
28/02/2005 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06021331
01/03/2005 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/03/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06040421
02/03/2005 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 735
02/03/2005 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 735
08/03/2005 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/03/2005 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06041017
15/03/2005 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06041018
15/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06041019
15/03/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041020
15/03/2005 Publicación da lei BOPG Número: 746
01/04/2005 Publicación da lei no DOG DOG Número: 62
01/04/2005 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 757
28/04/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06042385
03/05/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06022414
13/05/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 114
saltar ao pe de páxina