saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000041

Detalle do expediente

Extracto: Do Centro de Estudos Xudiciais e de Seguridade de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06016049

Data de creación: 07/06/2004

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/06/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06016049
08/06/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06034173
08/06/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
08/06/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
10/06/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 583
11/06/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06034228
11/06/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06034229
22/06/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
28/06/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06034603
02/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017685
03/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017692
10/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017795
13/09/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06017806
16/09/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 629
16/09/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 629
21/09/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
27/09/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06036354
14/10/2004 Designación da Ponencia Comisión
14/10/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06018307
18/10/2004 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
29/10/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/11/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/11/2004 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
19/11/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/11/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 678
14/12/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
14/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019844
14/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019846
14/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019858
16/12/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 687
16/12/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 687
16/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038531
16/12/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
22/12/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038695
30/12/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06038698
30/12/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06038699
30/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038700
30/12/2004 Publicación da lei BOPG Número: 697
19/01/2005 Publicación da lei no DOG DOG Número: 12
15/02/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 39
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040643
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
saltar ao pe de páxina