saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000042

Detalle do expediente

Extracto: Remitindo PL de ordenación vitivinícola de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06016932

Data de creación: 20/07/2004

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/07/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06016932
20/07/2004 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06016932
27/07/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
01/09/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
06/09/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06035593
06/09/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 621
17/09/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06017910
20/09/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
22/09/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06036239
27/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018047
28/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018080
29/09/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06036363
04/10/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/10/2004 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/10/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018222
07/10/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018240
08/10/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/10/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06036748
08/10/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018241
09/10/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 646
13/10/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/10/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018277
15/10/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06036914
18/10/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
18/10/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 650
01/12/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
07/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038341
29/12/2004 Designación da Ponencia Comisión
04/01/2005 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 06020134
07/01/2005 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
29/04/2005 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 777
saltar ao pe de páxina