saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000044

Detalle do expediente

Extracto: modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06017163

Data de creación: 11/08/2004

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
11/08/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06017163
11/08/2004 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06017163
24/08/2004 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
24/08/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06035325
01/09/2004 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
02/09/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 618
06/09/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06035591
10/09/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06017789
14/09/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
15/09/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06036030
24/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018021
27/09/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06036334
27/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018035
28/09/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/09/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/10/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018164
04/10/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018165
04/10/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018171
04/10/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
05/10/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06036665
09/10/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 646
11/10/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/10/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/10/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06036815
15/10/2004 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 06018314
15/10/2004 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 06018317
15/10/2004 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 06018331
19/10/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/10/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018456
26/10/2004 Designación da Ponencia Comisión
27/10/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06037213
27/10/2004 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 06018479
02/11/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
02/11/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06037384
04/11/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06037420
11/11/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/11/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06037654
11/11/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018790
15/11/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 670
16/11/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
26/11/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/12/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 681
09/12/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019776
09/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019777
10/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019819
13/12/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 684
13/12/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 684
15/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038406
22/12/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038693
29/12/2004 Publicación da lei BOPG Número: 696
30/12/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06038702
30/12/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06038703
30/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038704
31/12/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 254
01/02/2005 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 711
03/02/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 29
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040644
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
saltar ao pe de páxina