saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000017

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08045713

Data de creación: 23/08/2010

Órgano ditaminante: Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
23/08/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08045713
30/08/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
30/08/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009097
31/08/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 302
07/09/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/09/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009228
09/09/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 309
15/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009485
15/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009485
15/09/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08048416
16/09/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 314
21/09/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/09/2010 Ratificación da ampliación prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/09/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08049558
27/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08010006
27/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010006
27/09/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/09/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 322
01/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08051164
01/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08051167
04/10/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08051181
04/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010284
04/10/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08051345
05/10/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 327
05/10/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08051572
06/10/2010 Designación da Ponencia Comisión
06/10/2010 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 08052002
06/10/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/10/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
14/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010699
15/10/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 334
20/10/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
20/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052949
20/10/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08011024
20/10/2010 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08011025
20/10/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08052952
21/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011109
22/10/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 339
22/10/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 339
25/10/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
25/10/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
09/11/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
11/11/2010 Certificación Rexistro de saída: 08011518
11/11/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08011519
11/11/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08011520
11/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011521
11/11/2010 Publicación da lei BOPG Número: 352
25/11/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 227
14/12/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 303
29/01/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 25
saltar ao pe de páxina