saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000018

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei polo que se inclúe unha disposición transitoria sexta na Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das Leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08047272

Data de creación: 03/09/2010

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Lectura única

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
03/09/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08047272
03/09/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08047272
03/09/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08047272
07/09/2010 Lectura única:Aceptación do procedemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/09/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009224
09/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009262
09/09/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 309
09/09/2010 Publicación do acordo da aceptación trámite de lectura única pola Mesa BOPG Número: 309
14/09/2010 Lectura única:Aprobación do procedemento polo Pleno Pleno do Parlamento
14/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009426
14/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009427
15/09/2010 Publicación da aprobación polo Pleno do procedemento de lectura única BOPG Número: 313
20/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08049149
21/09/2010 Cualificación de emendas pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
22/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009809
22/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009809
22/09/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 318
28/09/2010 Lectura única:Debate de lectura única ante o Pleno Pleno do Parlamento
29/09/2010 Certificación Rexistro de saída: 08010103
29/09/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08010104
29/09/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08010105
29/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010106
29/09/2010 Publicación da lei BOPG Número: 323
04/10/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 191
16/10/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 251
saltar ao pe de páxina