saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000022

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011

Número de rexistro de entrada: 08052924

Data de creación: 20/10/2010

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08052924
20/10/2010 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 08052927
20/10/2010 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08052926
20/10/2010 Proposta do calendario de comparecencias Rexistro de entrada: 08052931
20/10/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/10/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08011032
20/10/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 337
21/10/2010 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 08052960
21/10/2010 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 08052965
21/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052973
21/10/2010 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08052979
21/10/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011114
21/10/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08052989
23/10/2010 Sesións informativas Comisión
25/10/2010 Sesións informativas Comisión
25/10/2010 Sesións informativas Comisión
25/10/2010 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08011194
25/10/2010 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08011195
25/10/2010 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08011196
25/10/2010 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08011197
25/10/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
25/10/2010 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
26/10/2010 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 08011223
26/10/2010 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 08011221
26/10/2010 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 08011222
27/10/2010 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 08011258
28/10/2010 Sesións informativas Comisión
28/10/2010 Sesións informativas Comisión
29/10/2010 Sesións informativas Comisión
29/10/2010 Sesións informativas Comisión
02/11/2010 Sesións informativas Comisión
02/11/2010 Sesións informativas Comisión
03/11/2010 Sesións informativas Comisión
03/11/2010 Sesións informativas Comisión
04/11/2010 Sesións informativas Comisión
04/11/2010 Sesións informativas Comisión
05/11/2010 Sesións informativas Comisión
05/11/2010 Sesións informativas Comisión
05/11/2010 Sesións informativas Comisión
08/11/2010 Sesións informativas Comisión
08/11/2010 Sesións informativas Comisión
08/11/2010 Sesións informativas Comisión
08/11/2010 Sesións informativas Comisión
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054033
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054037
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054042
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054045
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054047
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054048
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054049
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054050
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054051
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054052
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054053
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054054
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054055
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054056
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054057
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054058
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054060
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054061
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054062
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054063
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054064
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054066
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054068
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054069
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054070
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054071
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054072
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054073
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054074
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054075
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054076
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054077
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054078
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054079
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054080
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054081
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054082
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054083
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054085
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054086
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054087
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054088
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054089
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054090
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054091
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054092
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054093
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054094
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054095
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054096
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054099
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054100
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054101
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054102
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054108
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054113
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054117
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054119
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054120
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054124
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054131
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054132
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054135
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054136
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054137
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054138
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054139
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054140
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054141
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054142
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054144
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054145
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054146
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054147
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054148
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054149
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054150
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054151
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054152
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054153
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054154
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054155
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054156
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054157
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054158
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054159
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054160
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054161
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054162
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054163
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054164
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054165
08/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054059
12/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054452
15/11/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 354
16/11/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054591
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054595
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054596
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054597
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054598
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054599
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054600
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054601
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054602
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054603
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054604
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054605
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054606
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054607
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054609
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054610
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054611
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054612
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054613
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054614
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054615
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054616
17/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054620
18/11/2010 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08054621
18/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054630
18/11/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011665
18/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011665
18/11/2010 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08011666
18/11/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08011668
18/11/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 357
22/11/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/11/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054775
23/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011779
23/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011780
24/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054823
24/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054895
24/11/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 361
24/11/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 361
25/11/2010 Designación da Ponencia Comisión
30/11/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/12/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 366
03/12/2010 Debate do ditame da Comisión Comisión
03/12/2010 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2010 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/12/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08055554
10/12/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08012220
10/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055689
10/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055804
10/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012237
13/12/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 372
13/12/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 372
13/12/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
14/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012306
20/12/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
22/12/2010 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08056422
23/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012552
23/12/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08012553
23/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012554
23/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012555
23/12/2010 Publicación da lei BOPG Número: 380
29/12/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 383
30/12/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 250
01/02/2011 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 400
04/02/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08013569
10/02/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 35
14/02/2011 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 30
saltar ao pe de páxina