saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000024

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de convivencia e participación da comunidade educativa

Número de rexistro de entrada: 08062452

Data de creación: 21/03/2011

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/03/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08062452
21/03/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
22/03/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08014762
22/03/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08014763
22/03/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 435
05/04/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/04/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08015074
06/04/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 445
07/04/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015140
07/04/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015140
07/04/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 446
07/04/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08063587
08/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08063673
08/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08063674
08/04/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08015156
11/04/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
13/04/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/04/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015254
13/04/2011 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 08015260
14/04/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08063985
14/04/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 451
15/04/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08063992
15/04/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
15/04/2011 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/04/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015332
15/04/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 452
20/04/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08064187
25/04/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015438
25/04/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 456
25/04/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
26/04/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
27/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064353
27/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064354
27/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064368
29/04/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015579
29/04/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 460
03/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08064606
03/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08064609
04/05/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/05/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08064666
04/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015724
04/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08064697
04/05/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 463
09/05/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/05/2011 Designación da Ponencia Comisión
10/05/2011 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 08064894
18/05/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
30/05/2011 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
31/05/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/06/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 484
10/06/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066029
10/06/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08066030
13/06/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08066062
13/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016324
13/06/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 488
13/06/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 488
13/06/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/06/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016323
28/06/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016669
29/06/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08016670
29/06/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08016671
29/06/2011 Certificación Rexistro de saída: 08016672
29/06/2011 Publicación da lei BOPG Número: 500
15/07/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 136
30/07/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 182
saltar ao pe de páxina