saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000029

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de mobilidade de terras

Número de rexistro de entrada: 08064874

Data de creación: 10/05/2011

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/05/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08064874
10/05/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08064874
10/05/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08064874
18/05/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
18/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015927
18/05/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08015928
18/05/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
18/05/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 472
18/05/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 472
31/05/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08065311
01/06/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016200
01/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016200
03/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08065615
03/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08065624
03/06/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 483
06/06/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08065659
06/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016228
07/06/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
07/06/2011 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
08/06/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 486
13/06/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08066099
13/06/2011 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/06/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016351
14/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016351
14/06/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
15/06/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 490
16/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016486
17/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066275
17/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066282
17/06/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 492
20/06/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08016506
21/06/2011 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
12/09/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017427
12/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08070325
12/09/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 536
14/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08070461
14/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08070493
15/09/2011 Designación da Ponencia Comisión
16/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08070650
20/09/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
20/09/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/09/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 547
30/09/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08071439
30/09/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08071445
30/09/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08071455
03/10/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08017990
03/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018013
03/10/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 551
03/10/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 551
04/10/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
04/10/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
10/10/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
11/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018238
13/10/2011 Certificación Rexistro de saída: 08018257
13/10/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08018258
13/10/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08018259
13/10/2011 Publicación da lei BOPG Número: 558
26/10/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 205
11/11/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 272
saltar ao pe de páxina