saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000030

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do turismo de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08065309

Data de creación: 31/05/2011

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
31/05/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08065309
31/05/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08065309
31/05/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08065309
07/06/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
07/06/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
07/06/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08016271
07/06/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 485
07/06/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 485
21/06/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08066354
21/06/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/06/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016521
24/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066481
24/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066488
27/06/2011 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
30/08/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08069021
30/08/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017038
30/08/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017038
30/08/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 529
05/09/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08069558
05/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017165
05/09/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 532
06/09/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
06/09/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
09/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08070160
09/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08070175
09/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08070176
12/09/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/09/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
15/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017587
16/09/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08070634
16/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017607
16/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08070666
16/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08070700
19/09/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 541
19/09/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 541
20/09/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/09/2011 Designación da Ponencia Comisión
21/09/2011 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 08017722
21/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08070876
26/09/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
10/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018165
11/10/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 557
13/10/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
14/10/2011 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 08072173
14/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08072179
14/10/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08018302
14/10/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08072207
14/10/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08072209
17/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018379
17/10/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 560
17/10/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 560
17/10/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
17/10/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
25/10/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
26/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018699
27/10/2011 Certificación Rexistro de saída: 08018724
27/10/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08018725
27/10/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08018726
27/10/2011 Publicación da lei BOPG Número: 568
11/11/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 216
saltar ao pe de páxina