saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000032

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08068162

Data de creación: 22/07/2011

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
22/07/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08068162
27/07/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
28/07/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016941
28/07/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08016942
28/07/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 513
06/09/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
09/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017357
09/09/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08017359
12/09/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 536
15/09/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08070518
15/09/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017573
15/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017573
16/09/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 540
20/09/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
27/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071159
27/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071160
28/09/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08017890
28/09/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017916
29/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08071294
30/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08071430
30/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08071454
30/09/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 550
04/10/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/10/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/10/2011 Designación da Ponencia Comisión
06/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08071735
10/10/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
09/11/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
21/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019159
21/11/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 584
30/11/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/11/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074471
30/11/2011 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08019428
01/12/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074484
01/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074501
01/12/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08019479
01/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019480
05/12/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 594
05/12/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 594
07/12/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
07/12/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/12/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/12/2011 Publicación da lei BOPG Número: 600
16/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019684
16/12/2011 Certificación Rexistro de saída: 08019685
16/12/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08019686
16/12/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08019687
03/01/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 2
27/01/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 23
saltar ao pe de páxina