saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000033

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de acción voluntaria

Número de rexistro de entrada: 08068785

Data de creación: 10/08/2011

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/08/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08068785
10/08/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08068785
10/08/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08068785
06/09/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08017233
06/09/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08017234
06/09/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08018492
06/09/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
06/09/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
07/09/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 533
09/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017358
09/09/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08017360
12/09/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 536
20/09/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08070758
20/09/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
20/09/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017683
20/09/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017693
20/09/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 542
29/09/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08071371
04/10/2011 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/10/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08018046
04/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018046
04/10/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 552
08/10/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071818
08/10/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071819
10/10/2011 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/10/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
17/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08072250
17/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018378
18/10/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08072351
18/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018447
18/10/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 561
18/10/2011 Designación da Ponencia Comisión
20/10/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08072527
20/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08072555
24/10/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/10/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
07/11/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/11/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 575
11/11/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018997
11/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08073629
11/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019029
11/11/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019030
14/11/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08073711
14/11/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08073723
14/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019062
15/11/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
15/11/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
16/11/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 581
16/11/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 581
22/11/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019269
23/11/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08019270
23/11/2011 Certificación Rexistro de saída: 08019271
25/11/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08019323
25/11/2011 Publicación da lei BOPG Número: 588
21/12/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 242
14/01/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 12
saltar ao pe de páxina