saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000034

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei reguladora da política industrial de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08070036

Data de creación: 09/09/2011

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
09/09/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08070036
12/09/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
13/09/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08017465
13/09/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08017466
13/09/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 537
20/09/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
21/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017745
21/09/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08017746
22/09/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 544
26/09/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08071040
26/09/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/09/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017841
28/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071198
29/09/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 549
30/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071444
03/10/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018040
03/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08071502
03/10/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 551
04/10/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
04/10/2011 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
06/10/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08071741
10/10/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/10/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08018166
10/10/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
11/10/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 557
14/10/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08072180
15/10/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08072243
15/10/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08072245
15/10/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08018377
17/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018403
17/10/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/10/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08072419
20/10/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08072528
20/10/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 563
24/10/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
03/11/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018842
03/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08073230
04/11/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 573
08/11/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
08/11/2011 Designación da Ponencia Comisión
08/11/2011 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 08073467
15/11/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
24/11/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019330
28/11/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 589
01/12/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
02/12/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019490
02/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074534
02/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074535
02/12/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074574
02/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019493
02/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019494
05/12/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 594
05/12/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 594
07/12/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
07/12/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/12/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/12/2011 Publicación da lei BOPG Número: 600
16/12/2011 Certificación Rexistro de saída: 08019691
16/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019692
16/12/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08019693
16/12/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08019694
02/01/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 1
saltar ao pe de páxina