saltar ao contido

Expediente: 08/PPLI-000001

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada

Número de rexistro de entrada: 08000259

Data de creación: 02/04/2009

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/04/2009 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08000259
06/05/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08000259
06/05/2009 Publicación do coñecemento das sinaturas e admisión a trámite BOPG Número: 12
07/05/2009 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 08000265
11/05/2009 Proposta do defensor da proposición Rexistro de entrada: 08000746
12/05/2009 Toma en consideración Pleno do Parlamento
14/05/2009 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08000343
14/05/2009 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 17
14/05/2009 Asignación á Comisión e apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
14/05/2009 Asignación á Comisión e apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
15/05/2009 Publicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendas BOPG Número: 18
18/05/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08000373
26/05/2009 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08001315
02/06/2009 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Mesa do Parlamento
02/06/2009 Audiencia pola Xunta de Portavoces Xunta de Portavoces
03/06/2009 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08000613
04/06/2009 Publicación da ampliación do prazo de emendas BOPG Número: 28
08/06/2009 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08002171
08/06/2009 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/06/2009 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08000708
16/06/2009 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Mesa do Parlamento
16/06/2009 Coñecemento pola Xunta de Portavoces Xunta de Portavoces
17/06/2009 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08003016
17/06/2009 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08000926
17/06/2009 Publicación da Proposición de lei BOPG Número: 34
19/06/2009 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08003249
19/06/2009 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08003258
19/06/2009 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08003265
22/06/2009 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
24/06/2009 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/06/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08001078
25/06/2009 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 40
18/08/2009 Solicitude de correccións de erros Rexistro de entrada: 08006018
01/09/2009 Dación en conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
03/09/2009 Designación dos ponentes Rexistro de entrada: 08007099
03/09/2009 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08001799
04/09/2009 Designación dos ponentes Rexistro de entrada: 08007222
04/09/2009 Solicitude de correccións de erros Rexistro de entrada: 08007230
04/09/2009 Designación da Ponencia Comisión
04/09/2009 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/09/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08001836
07/09/2009 Notificación á Presidencia do Parlamento Rexistro de saída: 08001838
07/09/2009 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
07/09/2009 Publicación da correccións de erros BOPG Número: 68
27/05/2010 Designación dos ponentes Rexistro de entrada: 08035885
07/06/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 246
10/06/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/06/2010 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 08037620
10/06/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08007964
10/06/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08037670
11/06/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08037731
11/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08007997
11/06/2010 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 250
14/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008019
16/06/2010 Publicación de emendas e de votos particulares BOPG Número: 253
22/06/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008209
23/06/2010 Notificación á Presidencia da Xunta Rexistro de saída: 08008211
23/06/2010 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 08008212
23/06/2010 Publicación da lei BOPG Número: 258
23/06/2010 Certificación Rexistro de saída: 08008210
02/07/2010 Publicación da correccións de erros BOPG Número: 265
06/07/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 127
19/07/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 174
saltar ao pe de páxina