saltar ao contido

Expediente: 08/PPLI-000003

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de fomento do sector naval de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08000261

Data de creación: 02/04/2009

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/04/2009 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08000261
22/04/2009 Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora Mesa do Parlamento
23/04/2009 Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora BOPG Número: 7
08/09/2009 Petición da ampliación do prazo de recollida de sinaturas Rexistro de entrada: 08007474
15/09/2009 Admisión da prórroga da recollida de sinaturas Mesa do Parlamento
16/09/2009 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 08002023
16/09/2009 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 08002024
30/10/2009 Notificación da Xunta Electoral Rexistro de entrada: 08012580
03/11/2009 Coñecemento das sinaturas e admisión a trámite Mesa do Parlamento
04/11/2009 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08003108
04/11/2009 Notificación á Conselleria da Presidencia Rexistro de saída: 08003109
04/11/2009 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 08003110
04/11/2009 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 08003111
04/11/2009 Publicación do coñecemento das sinaturas e admisión a trámite BOPG Número: 108
30/11/2009 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08014837
01/12/2009 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
23/12/2009 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 08004053
24/12/2009 Comunicación da designación de voceiros Rexistro de entrada: 08018031
29/12/2009 Toma en consideración Pleno do Parlamento
30/12/2009 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 146
18/01/2010 Asignación á Comisión e apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
19/01/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08004222
19/01/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08004222
20/01/2010 Publicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendas BOPG Número: 155
12/02/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08023280
16/02/2010 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Mesa do Parlamento
17/02/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08005351
17/02/2010 Publicación da ampliación do prazo de emendas BOPG Número: 173
26/02/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08025689
26/02/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08025698
02/03/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/03/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/03/2010 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 08027546
09/03/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005846
09/03/2010 Designación dos ponentes Rexistro de entrada: 08027637
09/03/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 187
12/03/2010 Designación da Ponencia Comisión
15/03/2010 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 08028589
15/03/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
16/03/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08006054
22/03/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/05/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08007556
26/05/2010 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 08007574
03/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08007766
03/06/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 244
04/06/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
04/06/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08037010
04/06/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08007825
04/06/2010 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 08037018
04/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08007826
04/06/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08037024
07/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08007870
07/06/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/06/2010 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
07/06/2010 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
07/06/2010 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 246
07/06/2010 Publicación de emendas e de votos particulares BOPG Número: 246
10/06/2010 Certificación Rexistro de saída: 08007958
22/06/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008205
23/06/2010 Notificación á Presidencia da Xunta Rexistro de saída: 08008207
23/06/2010 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 08008208
23/06/2010 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 08008210
23/06/2010 Publicación da lei BOPG Número: 258
23/06/2010 Certificación Rexistro de saída: 08008206
05/07/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 126
06/07/2010 Corrección de erros DOG Número: 127
19/07/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 174
saltar ao pe de páxina