saltar ao contido

Expediente: 09/CPC-000288

Detalle do expediente

Extracto: Do Sr. conselleiro de Sanidade, or petición de 4 deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para que explique as razóns polas que non se está a cumprir coa Lei da saúde sexual e reprodutiva e de interrupción voluntaria do embarazo, nomeadamente a asistencia sanitaria que se presta ás mulleres que teñen que interromper un embarazo no segundo semestre

Número de rexistro de entrada: 09047408

Data de creación: 17/02/2016

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

  • María de los Ángeles Ferreiro Vidarte
  • María Carmen Acuña do Campo
  • María Carmen Gallego Calvar
  • María Remedios Quintas Álvarez

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
17/02/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09047408
22/02/2016 Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación Mesa do Parlamento
23/02/2016 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 09020913
24/02/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 606
25/09/2016 Fin de lexislatura Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina