saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000008

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei da galeguidade

Número de rexistro de entrada: 09004176

Data de creación: 22/02/2013

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
22/02/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09004176
22/02/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09004176
22/02/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09004176
26/02/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
26/02/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
26/02/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09001224
26/02/2013 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09001225
27/02/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 59
05/03/2013 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001459
06/03/2013 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 09001460
06/03/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 64
13/03/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09004963
13/03/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001618
13/03/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 68
13/03/2013 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Presidencia do Parlamento
14/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09005100
15/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09005152
15/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09005171
18/03/2013 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 09001686
19/03/2013 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
22/03/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09005491
25/03/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09005553
25/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001771
25/03/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/03/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09001790
26/03/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 76
26/03/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 76
01/04/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09005812
02/04/2013 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/04/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09001893
02/04/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 79
05/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006106
05/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006110
05/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006140
06/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006147
08/04/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09001957
09/04/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
10/04/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
10/04/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09006437
11/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09006464
11/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09006513
11/04/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 85
12/04/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09002041
16/04/2013 Designación da Ponencia Comisión
16/04/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09006778
16/04/2013 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09002136
17/04/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 88
17/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09006840
14/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002604
14/05/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 101
21/05/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
21/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008105
21/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008108
21/05/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09008116
21/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008109
21/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002751
21/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002752
22/05/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 106
22/05/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 106
27/05/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
27/05/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
11/06/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/06/2013 Certificación Rexistro de saída: 09003186
13/06/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09003187
13/06/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09003188
13/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003189
13/06/2013 Publicación da lei BOPG Número: 120
30/07/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003895
30/07/2013 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 143
31/07/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09003923
saltar ao pe de páxina