saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000009

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de garantías de prestacións sanitarias

Número de rexistro de entrada: 09008060

Data de creación: 20/05/2013

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/05/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09008060
20/05/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09008060
20/05/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09008060
21/05/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/05/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09002748
21/05/2013 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09002749
22/05/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 106
22/05/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 106
03/06/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09008545
04/06/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/06/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09003011
05/06/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 115
07/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09008820
07/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09008835
07/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09008840
10/06/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09003112
10/06/2013 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
12/06/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09009002
13/06/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09003202
13/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003202
13/06/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09009059
13/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003216
13/06/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/06/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 121
14/06/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 121
17/06/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09009162
19/06/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09003368
20/06/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 124
25/06/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09009401
26/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09009404
26/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09009409
26/06/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09009410
27/06/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09003544
28/06/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09003591
28/06/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 129
01/07/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/07/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09009515
01/07/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003607
01/07/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 130
03/09/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09011590
04/09/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09011612
04/09/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09011643
05/09/2013 Designación da Ponencia Comisión
06/09/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09011836
09/09/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004357
23/09/2013 Publicación da lei BOPG Número: 165
27/09/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 168
04/11/2013 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/11/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09005753
07/11/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 191
15/11/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/11/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09015251
15/11/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09005940
15/11/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09015258
15/11/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09015262
18/11/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09015282
18/11/2013 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 09005945
18/11/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09005946
19/11/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 198
19/11/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 198
28/11/2013 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 204
03/12/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
04/12/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09006337
04/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006338
04/12/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006339
04/12/2013 Certificación Rexistro de saída: 09006340
04/12/2013 Publicación da lei BOPG Número: 208
saltar ao pe de páxina