saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000011

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de caza de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09010315

Data de creación: 23/07/2013

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
23/07/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09010315
03/09/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/09/2013 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/09/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 151
03/09/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 151
13/09/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09012195
17/09/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/09/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004525
17/09/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004525
18/09/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 162
20/09/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09012699
20/09/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09012705
20/09/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09012706
23/09/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09004637
26/09/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013055
26/09/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004794
26/09/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004794
27/09/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 168
30/09/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/09/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004882
01/10/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013204
01/10/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004896
01/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004896
01/10/2013 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
01/10/2013 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
01/10/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 169
01/10/2013 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Presidencia do Parlamento
02/10/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 170
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013575
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013576
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013584
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013589
08/10/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005078
08/10/2013 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
14/10/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/10/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09005309
14/10/2013 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/10/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09013877
15/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 179
29/10/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/10/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014522
31/10/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014538
04/11/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09005718
04/11/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 189
06/11/2013 Designación da Ponencia Comisión
07/11/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014870
07/11/2013 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09005760
07/11/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 191
29/11/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006241
02/12/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 206
05/12/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
05/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016265
05/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006451
05/12/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09006450
05/12/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09016300
05/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016295
05/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016297
09/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006471
10/12/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 211
10/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 211
10/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 211
10/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 211
12/12/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
16/12/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09006575
16/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006575
16/12/2013 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 215
17/12/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/12/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09006651
18/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006652
18/12/2013 Certificación Rexistro de saída: 09006653
19/12/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006703
19/12/2013 Publicación da lei BOPG Número: 217
13/02/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09007714
13/02/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09007715
14/02/2014 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 238
saltar ao pe de páxina