saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000012

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09011244

Data de creación: 26/08/2013

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/08/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09011244
03/09/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/09/2013 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/09/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 151
03/09/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 151
13/09/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09012196
17/09/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/09/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004526
17/09/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004526
18/09/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 162
20/09/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09012684
20/09/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09012707
20/09/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09012777
23/09/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09004635
26/09/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013053
26/09/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004793
26/09/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004793
27/09/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 168
30/09/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/10/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004888
01/10/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013205
01/10/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09004897
01/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004897
01/10/2013 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
01/10/2013 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
01/10/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 169
01/10/2013 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Presidencia do Parlamento
02/10/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 170
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013577
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013579
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013583
07/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013587
08/10/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005079
08/10/2013 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
29/10/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/10/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/10/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09014508
31/10/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09005697
31/10/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014563
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
04/11/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014612
04/11/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09005718
04/11/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 189
08/11/2013 Designación da Ponencia Comisión
11/11/2013 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09005790
11/11/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09015054
12/11/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 194
26/11/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006185
27/11/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 203
11/12/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/12/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09016427
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016429
11/12/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09006506
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016463
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016467
12/12/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
12/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006523
12/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006522
13/12/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 214
13/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 214
13/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 214
13/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 214
17/12/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/12/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09006648
18/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006649
18/12/2013 Certificación Rexistro de saída: 09006650
18/12/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006677
18/12/2013 Publicación da lei BOPG Número: 216
17/01/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006905
17/01/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006906
17/01/2014 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 224
25/04/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009409
25/04/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09009411
25/04/2014 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 279
saltar ao pe de páxina