saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000013

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de racionalización do sector público autonómico

Número de rexistro de entrada: 09011926

Data de creación: 10/09/2013

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/09/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09011926
17/09/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
17/09/2013 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
17/09/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09004523
17/09/2013 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09004524
18/09/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 162
27/09/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013173
01/10/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09004898
02/10/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 170
04/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013483
04/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013488
04/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09013501
07/10/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005031
07/10/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/10/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09013606
08/10/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 174
08/10/2013 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
11/10/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013766
14/10/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09005345
15/10/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 179
16/10/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09013921
16/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09005397
18/10/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 181
23/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014225
23/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014243
23/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014245
23/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014246
23/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014247
23/10/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014248
23/10/2013 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 09014249
24/10/2013 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 09014250
24/10/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09014251
24/10/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09014252
24/10/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005591
24/10/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005592
29/10/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/10/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/10/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09005693
30/10/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09014521
31/10/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014564
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
31/10/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 188
04/11/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09005718
04/11/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 189
05/11/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014738
06/11/2013 Designación da Ponencia Comisión
07/11/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09014892
07/11/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 191
11/11/2013 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
05/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006398
05/12/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 209
10/12/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/12/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09016390
10/12/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09006499
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016391
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016396
11/12/2013 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 09006504
11/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006505
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016461
12/12/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 213
12/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 213
12/12/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
17/12/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/12/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09006654
18/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006655
18/12/2013 Certificación Rexistro de saída: 09006656
20/12/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006706
23/12/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006770
23/12/2013 Publicación da lei BOPG Número: 218
saltar ao pe de páxina