saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000014

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014

Número de rexistro de entrada: 09014058

Data de creación: 19/10/2013

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09014058
19/10/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09014058
19/10/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09014058
19/10/2013 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
19/10/2013 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
19/10/2013 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09014059
19/10/2013 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09014061
19/10/2013 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09014062
19/10/2013 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09014064
19/10/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09005443
19/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09005444
19/10/2013 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09014060
19/10/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 182
19/10/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 182
21/10/2013 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09014065
21/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09005445
21/10/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005445
21/10/2013 Solicitude de retirada da comparecencia Rexistro de entrada: 09014069
21/10/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09014072
21/10/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09005456
21/10/2013 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09005457
21/10/2013 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09005458
21/10/2013 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09005459
21/10/2013 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09005460
21/10/2013 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 09014148
22/10/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09014160
22/10/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09005551
23/10/2013 Sesións informativas Comisión
23/10/2013 Sesións informativas Comisión
24/10/2013 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09005607
24/10/2013 Sesións informativas Comisión
25/10/2013 Sesións informativas Comisión
25/10/2013 Sesións informativas Comisión
28/10/2013 Sesións informativas Comisión
28/10/2013 Sesións informativas Comisión
31/10/2013 Sesións informativas Comisión
04/11/2013 Sesións informativas Comisión
05/11/2013 Sesións informativas Comisión
05/11/2013 Sesións informativas Comisión
05/11/2013 Sesións informativas Comisión
05/11/2013 Sesións informativas Comisión
06/11/2013 Sesións informativas Comisión
07/11/2013 Sesións informativas Comisión
07/11/2013 Sesións informativas Comisión
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014894
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014895
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014896
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014897
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014898
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014899
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014900
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014902
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014903
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014904
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014901
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014912
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014915
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014916
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014917
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014918
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014919
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014920
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014922
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014923
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014924
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014926
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014927
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014928
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014929
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014930
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014932
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014934
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014935
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014936
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014937
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014938
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014939
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014940
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014941
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014942
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014943
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014944
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014945
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014946
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014947
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014948
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014949
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014950
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014951
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014952
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014953
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014954
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014955
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014956
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014957
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014958
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014959
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014960
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014961
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014962
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014963
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014964
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014968
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014969
07/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09014971
08/11/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09005779
08/11/2013 Sesións informativas Comisión
08/11/2013 Sesións informativas Comisión
12/11/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09015094
14/11/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09015198
14/11/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09015199
14/11/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09005920
14/11/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09005924
15/11/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 197
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015257
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015264
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015265
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015266
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015267
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015268
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015269
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015270
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015271
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015272
15/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015273
16/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015275
16/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015276
16/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015277
16/11/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09015278
20/11/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09015466
20/11/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09006034
22/11/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09015646
22/11/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09015636
22/11/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006149
22/11/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09015644
22/11/2013 Informe da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 09015645
25/11/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/11/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09006184
26/11/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 202
27/11/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09015801
27/11/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 203
28/11/2013 Designación da Ponencia Comisión
28/11/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09015894
03/12/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 207
05/12/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/12/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09016424
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016468
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016469
11/12/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09016470
11/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006510
11/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006511
12/12/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 213
12/12/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 213
12/12/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
16/12/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/12/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09006645
18/12/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09006646
18/12/2013 Certificación Rexistro de saída: 09006647
23/12/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09006769
23/12/2013 Publicación da lei BOPG Número: 218
21/01/2014 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 226
10/02/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09007516
saltar ao pe de páxina