saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000015

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de accesibilidade

Número de rexistro de entrada: 09016682

Data de creación: 19/12/2013

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/12/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09016682
19/12/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09016682
19/12/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09016682
30/12/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
30/12/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09006783
30/12/2013 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09006784
03/01/2014 Publicación da iniciativa BOPG Número: 220
04/02/2014 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/02/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09007323
07/02/2014 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 233
12/02/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09019247
13/02/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09007707
13/02/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 237
18/02/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09019659
18/02/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09019705
18/02/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09019711
21/02/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09019942
24/02/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09008013
24/02/2014 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
24/02/2014 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/02/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008077
26/02/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 245
27/02/2014 Solicitude de reasignación a comisión Rexistro de entrada: 09020315
28/02/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09020344
04/03/2014 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/03/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09008229
04/03/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008230
04/03/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 248
04/03/2014 Reasignación a Comisión Mesa do Parlamento
05/03/2014 Publicación do acordo BOPG Número: 249
06/03/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09020652
06/03/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09020653
06/03/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09020654
07/03/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09008326
10/03/2014 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/03/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09008485
13/03/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09020869
14/03/2014 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 254
18/03/2014 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
20/03/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
21/03/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09008719
21/03/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09021285
24/03/2014 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 259
24/03/2014 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/03/2014 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
27/03/2014 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09008875
27/03/2014 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 262
02/04/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09021778
03/04/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09021787
04/04/2014 Designación da Ponencia Comisión
07/04/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09021851
09/04/2014 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 269
04/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013174
04/11/2014 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 367
06/11/2014 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
06/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09029817
06/11/2014 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 09013203
06/11/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09029822
07/11/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09029842
07/11/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09029851
10/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013232
10/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013233
10/11/2014 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
10/11/2014 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
11/11/2014 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 371
11/11/2014 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 371
21/11/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09030463
21/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013441
21/11/2014 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 377
24/11/2014 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
25/11/2014 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
02/12/2014 Certificación Rexistro de saída: 09013635
02/12/2014 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09013636
02/12/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09013637
02/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013638
02/12/2014 Publicación da lei BOPG Número: 385
saltar ao pe de páxina