saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000016

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de arquivos e documentos de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09020028

Data de creación: 24/02/2014

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
24/02/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09020028
24/02/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09020028
24/02/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09020028
24/02/2014 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
25/02/2014 Publicación da iniciativa BOPG Número: 244
25/02/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09008082
25/02/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09008083
04/03/2014 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/03/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09008259
06/03/2014 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 250
10/03/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09020720
10/03/2014 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
11/03/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008433
12/03/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 252
17/03/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09020975
18/03/2014 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/03/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008605
19/03/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 256
24/03/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09021294
24/03/2014 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/03/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008801
26/03/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 261
27/03/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09021497
28/03/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008897
31/03/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 263
01/04/2014 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
01/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09021687
01/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09021691
01/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09021692
01/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09021693
02/04/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09008951
07/04/2014 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/04/2014 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 269
22/04/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/04/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09022477
22/04/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09022478
23/04/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09022527
23/04/2014 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 277
25/04/2014 Designación da Ponencia Comisión
29/04/2014 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
29/04/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09022783
29/04/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09009489
29/04/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009489
29/04/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09009489
30/04/2014 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 281
05/05/2014 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
02/09/2014 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 333
04/09/2014 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
04/09/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09026802
04/09/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09011494
05/09/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09026806
05/09/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09026811
05/09/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09026821
08/09/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09011592
08/09/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09011591
10/09/2014 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 338
10/09/2014 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 338
23/09/2014 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
25/09/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09011957
25/09/2014 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09011958
25/09/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09011959
25/09/2014 Certificación Rexistro de saída: 09011960
25/09/2014 Publicación da lei BOPG Número: 347
07/10/2014 Publicación da lei no DOG DOG Número: 191
24/10/2014 Publicación da lei no BOE BOE Número: 258
saltar ao pe de páxina