saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000017

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local

Número de rexistro de entrada: 09021335

Data de creación: 24/03/2014

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
24/03/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09021335
24/03/2014 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
24/03/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09021335
24/03/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09021335
25/03/2014 Publicación do acordo BOPG Número: 260
25/03/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09008799
25/03/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09008798
26/03/2014 Solicitude de antecedentes Rexistro de entrada: 09021410
26/03/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09008856
26/03/2014 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 09021410
27/03/2014 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09008895
27/03/2014 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09021507
28/03/2014 Solicitude de antecedentes Rexistro de entrada: 09021522
28/03/2014 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 09021522
31/03/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09021556
01/04/2014 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/04/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09008949
01/04/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09008944
01/04/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09008944
01/04/2014 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
01/04/2014 Non admisión da reconsideración Mesa do Parlamento
02/04/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 265
03/04/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009032
03/04/2014 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09009047
03/04/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09009048
03/04/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09021805
03/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09021820
03/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09021821
03/04/2014 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 266
04/04/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09009065
07/04/2014 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/04/2014 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
08/04/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09009098
09/04/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09021934
09/04/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09009136
09/04/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009136
09/04/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/04/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009142
09/04/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09022033
09/04/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 269
11/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09022184
11/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09022186
11/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09022194
11/04/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09022195
11/04/2014 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
14/04/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09009226
16/04/2014 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 274
21/04/2014 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/04/2014 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/04/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/04/2014 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 278
25/04/2014 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09009398
25/04/2014 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 279
28/04/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09022659
28/04/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09022686
29/04/2014 Designación da Ponencia Comisión
30/04/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09022819
30/04/2014 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09009510
05/05/2014 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
12/05/2014 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 288
13/05/2014 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/05/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09009779
13/05/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09023305
13/05/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09023307
13/05/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09023306
14/05/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09023313
14/05/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009852
14/05/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09009853
15/05/2014 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 291
15/05/2014 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 291
20/05/2014 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
20/05/2014 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
27/05/2014 Certificación Rexistro de saída: 09010131
27/05/2014 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09010132
27/05/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09010133
27/05/2014 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/05/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09010134
27/05/2014 Publicación da lei BOPG Número: 296
saltar ao pe de páxina