saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000020

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015

Número de rexistro de entrada: 09029230

Data de creación: 20/10/2014

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09029230
20/10/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09029230
20/10/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09029230
20/10/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09012871
20/10/2014 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09029241
20/10/2014 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09029231
21/10/2014 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/10/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09012955
21/10/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09012956
21/10/2014 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09029299
21/10/2014 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09029307
21/10/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09029306
21/10/2014 Publicación da iniciativa BOPG Número: 359
22/10/2014 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09029333
22/10/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09012964
22/10/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09029348
22/10/2014 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09012970
22/10/2014 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09012971
22/10/2014 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09012972
22/10/2014 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09012973
22/10/2014 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09012969
22/10/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09012984
24/10/2014 Sesións informativas Comisión
24/10/2014 Sesións informativas Comisión
27/10/2014 Sesións informativas Comisión
27/10/2014 Sesións informativas Comisión
30/10/2014 Sesións informativas Comisión
30/10/2014 Sesións informativas Comisión
31/10/2014 Sesións informativas Comisión
31/10/2014 Sesións informativas Comisión
03/11/2014 Sesións informativas Comisión
03/11/2014 Sesións informativas Comisión
03/11/2014 Sesións informativas Comisión
03/11/2014 Sesións informativas Comisión
04/11/2014 Sesións informativas Comisión
04/11/2014 Sesións informativas Comisión
04/11/2014 Sesións informativas Comisión
05/11/2014 Sesións informativas Comisión
05/11/2014 Sesións informativas Comisión
05/11/2014 Sesións informativas Comisión
06/11/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013199
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029879
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029880
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029881
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029882
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029883
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029884
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029885
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029886
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029887
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029888
07/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029889
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029890
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029891
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029892
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029893
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029894
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029895
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029896
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029897
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029898
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029899
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029900
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029901
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029902
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029903
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029904
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029905
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029906
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029907
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029908
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029909
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029910
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029911
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029912
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029913
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029914
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029915
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029916
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029917
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029918
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029919
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029920
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029921
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029922
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029923
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029924
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029925
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029926
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029927
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029928
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029929
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029930
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029931
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029932
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029932
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029933
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029934
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029935
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029936
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029937
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029938
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029939
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029940
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029941
08/11/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013214
08/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029908
10/11/2014 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
12/11/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013287
12/11/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09030039
12/11/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013288
12/11/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09030032
13/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09030102
13/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013308
14/11/2014 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 373
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030235
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030236
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030239
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030240
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030243
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030244
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030251
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030252
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030253
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030254
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030256
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030257
18/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030258
19/11/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09030259
20/11/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013411
20/11/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09030367
24/11/2014 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/11/2014 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
25/11/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09030535
25/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09030538
25/11/2014 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09013461
25/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013462
25/11/2014 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 379
26/11/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09030637
26/11/2014 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 380
27/11/2014 Designación da Ponencia Comisión
27/11/2014 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09013522
27/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09030675
28/11/2014 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 382
01/12/2014 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/12/2014 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
02/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013640
02/12/2014 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 385
03/12/2014 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09030937
03/12/2014 Comunicación Rexistro de entrada: 09030942
04/12/2014 Debate do ditame da Comisión Comisión
04/12/2014 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2014 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2014 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2014 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2014 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/12/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09031170
10/12/2014 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 09013782
10/12/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09031171
10/12/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09031172
10/12/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09031169
10/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013794
10/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013795
12/12/2014 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 390
12/12/2014 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 390
12/12/2014 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09013819
12/12/2014 Reclamación Rexistro de entrada: 09031309
12/12/2014 Inadmisión da reclamación Mesa do Parlamento
12/12/2014 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2014 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
15/12/2014 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
17/12/2014 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09031423
19/12/2014 Certificación Rexistro de saída: 09013909
19/12/2014 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09013910
19/12/2014 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09013911
19/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013912
19/12/2014 Publicación da lei BOPG Número: 394
19/12/2014 Publicación da lei BOPG Número: 394
30/12/2014 Publicación da lei no DOG DOG Número: 249
21/01/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 403
04/02/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09014285
12/02/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 415
12/02/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09014699
25/02/2015 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 38
05/03/2015 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 44
11/03/2015 Publicación da lei no BOE BOE Número: 60
16/03/2015 Publicación de corrección de erros no BOE BOE Número: 64
saltar ao pe de páxina