saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000021

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 09029229

Data de creación: 20/10/2014

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09029229
20/10/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09029229
20/10/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09029229
21/10/2014 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
21/10/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09012953
21/10/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09012954
21/10/2014 Publicación da iniciativa BOPG Número: 359
28/10/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09029504
28/10/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013071
28/10/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013071
29/10/2014 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09013097
29/10/2014 Solicitude de antecedentes Rexistro de entrada: 09029539
30/10/2014 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 364
30/10/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029627
30/10/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029637
30/10/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029638
30/10/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013113
30/10/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09029639
31/10/2014 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09013115
03/11/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09029678
03/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09029697
03/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013137
03/11/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/11/2014 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09013181
04/11/2014 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 367
04/11/2014 Non aceptación ampliación prazo presentación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029782
05/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029783
05/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029792
05/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09029793
05/11/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013197
06/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09029816
06/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013202
07/11/2014 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 370
10/11/2014 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
11/11/2014 Solicitude de informe Rexistro de entrada: 09029997
11/11/2014 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
12/11/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09030094
13/11/2014 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09013301
14/11/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09030145
17/11/2014 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 374
17/11/2014 Informe da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 09030213
18/11/2014 Designación da Ponencia Comisión
18/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09030223
18/11/2014 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09013382
24/11/2014 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 378
24/11/2014 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
25/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013457
27/11/2014 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
27/11/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09030667
27/11/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013523
27/11/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09030674
27/11/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09030684
28/11/2014 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09030711
28/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013535
28/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013536
01/12/2014 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 384
01/12/2014 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 384
01/12/2014 Solicitude de informe Rexistro de entrada: 09030819
01/12/2014 Envío de informe Rexistro de saída: 09013558
01/12/2014 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
01/12/2014 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
16/12/2014 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
19/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013913
19/12/2014 Certificación Rexistro de saída: 09013914
19/12/2014 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09013915
19/12/2014 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09013916
19/12/2014 Publicación da lei BOPG Número: 394
21/01/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 403
04/02/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09014284
10/02/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 413
11/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014542
25/02/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09015087
25/02/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09015089
25/02/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 422
14/01/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 582
18/01/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 584
saltar ao pe de páxina